Dødskørsel og straf 1

Dagens leder på B.T. online siger det vel egentlig meget godt. Omend knap så kategorisk som jeg vil gøre det 🙂

Her er først lederen i sin fulde længde:

To mennesker og et ufødt foster mister livet. Senere tager moderen til den dræbte unge kvinde sit eget liv.
Om få dage begynder en usædvanlig retssag, som skal fælde dom over dræber-bilisten.

Den dybe tragedie og den grove forbrydelse vakte stor opmærksomhed i Danmark for syv måneder siden.

Tusinder af mennesker valfarter til ulykkesstedet for at lægge blomster og udtrykke deres sorg.

Politikere, debattører og politimyndighed reagerer også stærkt.

Ulykken bliver anledning til, at lovgivningen strammes, så hensynsløs kørsel straffes lige hårdt, hvad enten der er spiritus eller ej med i billedet – hidtil har spritkørsel givet langt strengere straffe.

Det er tydeligt udtryk for en generel stemning, der vil sætte en stopper for en særlig hensynsløs kørsel, som nogle mener kommer af nye normer og adfærdsformer – herunder en særlig adfærd blandt unge indvandrere – og Rådet for Større Færdselssikkerhed overvejer en undersøgelse af trafikkulturen i indvandrermiljøer.

Statsadvokaten i København, Karsten Hjorth, melder i første omgang ud, at dræberbilisten vil blive tiltalt for manddrab – altså med forsæt.

Det vækker stor undren, anklageren henviser til, at kørslen var så hasarderet og grov, at den kunne falde under de lavere straframmer for drab.

Men senere ændres tiltalen til grov kådhed og uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Nu åbnes sagen for et nævneting ved landsretten, hvilket normalt betyder, at anklagemyndigheden mener, at straffen mindst skal være fire års fængsel.

Det vil være helt, helt usædvanligt for en sådan forbrydelse.

Hidtil er uagtsomt drab i trafikken højst blevet straffet med nogle måneders fængsel.

Straframmen blev fordoblet for kun tre år siden.

Et trafikdrab på et ældre ægtepar, begået af en ofte før straffet spritbilist, blev af Højesteret i februar straffet med tre års fængsel.

Men ulykken fandt sted, før loven ligestillede hensynsløs kørsel med og uden alkohol i blodet.

»Retten skal være frit stillet både med hensyn til skyldparagraffen og strafudmålingen,« siger anklageren.

Mange vil mene, at det er meningsløst at dømme unge mennesker hårdt selv i så tragisk en sag og henvise til, at ingen bliver bedre mennesker af at sidde i fængsel.

Overfor det står det noget uklare, men vigtige begreb: Retsopfattelsen eller retsfølelsen. Virkningen af lov og ret og straffe lader sig næppe måle præcist af sociologer.

Et samfund fortæller om sine normer gennem retssystemet, og virkningen af, hvad der her bliver sagt, sætter sig igennem på utallige måder i samfundet.

Ikke kun som en konkret frygt for straf, men som et omfattende netværk af ideer og forestillinger om, hvad der er acceptabelt, og hvad der absolut ikke er det.

Og dødskørslen i Brønshøj hører til det mest uacceptable, man kan forestille sig.

Lagt på www.bt.dk den 20. juni 2005 kl. 00:30

Ja det er sikkert ganske givet, at ingen bliver bedre mennesker af at sidde i fængsel. Men jeg er personligt ret ligeglad. For mig er det et spørgsmål og retsfølelsen; et spørgsmål om, at de der skider på loven ganske enkelt pilles ud af samfundet, så vi andre lovlydige borgere kan gå i fred.
Jeg er træt af gang på gang, at høre om hvor “synd” og hvor “forfærdeligt” det er for forbryderne. Det interesserer mig ikke om de har haft en dårlig barndom eller hvad ved jeg. Det har et valg! Og de vælger selv hvordan de vil opføre sig.

Det er jo ikke fordi loven er specielt kompliceret. Der er ikke nogen undtagelser! Det er ikke sådan, at man gerne må køre dødskørsel hver tredje tirsdag efter fuldmåne, hvis det har regnet dagen før… eller sådan noget. Nej! Nej man må aldrig køre dødskørsel og være til fare for andre.
Så når man alligevel gør det, så er det fordi man bevist skider på loven. Og det er for så vidt fint nok med mig. Men så må man også tage konsekvensen af denne opførsel.

Og der er problemet jo så bare, at der ingen konsekvenser er. Det har der i hvert fald ikke rigtig været førhen. Og jeg tror helt ærligt heller ikke der bliver det denne gang. Men for min skyld kunne de godt kyle svinet ind i en 4 kvadratmeter betoncelle og smide nøglen væk. Men lad os nu se hvad der sker, når sagen starter i landsretten om få dage.

Leave a Reply