Jobudvikling

I den forgange uge er en del ting endeligt faldet på plads rent jobmæssigt.

Jeg har i de godt 2½ år jeg har været haft ansvaret for firmaets IT infrastruktur brugt en del tid på at strømligne og optimere. Det var nødvendigt, da jeg i starten brugte al min tid på at supportere og lave brandslukning.

Efter at have fået ryddet op og fået systematiseret supporten kunne jeg i en lang periode koncentrere mig om de mere fremadrettede aktiviteter, såsom implementering af nye teknologier og optimere arbejdsgange rent IT mæssigt.

I den seneste tid er der så sket det, at vi har udviddet maskinparken til mellem 2 og 3 gange så mange enheder, der alle skal supporteres. Så nu er jeg igen tilbage til at bruge det meste af min tid på support. Men ikke ret længe.

Jeg skal fra og med – NU – til kun, at koncentrere mig om de fremadrettede aktiviteter samtidig med, at jeg skal indgå som konsulent omkring IT-sikkerhed eksternt i samarbejde med nogle af vores andre ingeniørere.

IT-sikkerhed er et utroligt bredt og spændende emne. En del af det har med fysisk sikring af bygninger, brandbekæmpelse og køling at gøre. Men en større del har med selve installationerne og de “kasser” der sidder i krydsfelter og serverrum at gøre. Og det er her jeg kommer ind i billedet. Så i starten af næste år står den på kursus og certificering i IT sikkerhed. Jeg glæder mig utrolig meget til de nye udfordringer samtidig med, at jeg kan koncetrere mig internt om, hvordan nye teknologier giver os et forspring som firma i forhold til vores konkurrenter.

Om man direkte kan snakke om, at jeg er blevet forfremmet er nok at stramme den. Men da supporten er veldokumenteret og struktureret, så kan den relativt nemt overtages af andre, der ikke nødvendigvis behøver at sidde med den dybe server- og netværksteknikske viden. Og den eller de folk kommer jo så til at sidde “under” mig.

2008 bliver et spændende år – det kan der ikke være nogen tvivl om 🙂

Leave a Reply