Kaproning 4

Jeg fik i dag følgende tilsendt på mail. Det er tragisk fordi det er rigtigt…

En offentlig og en privat virksomhed aftalte at dyste i kaproning i en otter.

Begge mandskaber trænede længe, og da dagen kom, var begge hold “fit for fight”. Alligevel vandt den private virksomhed med en hel kilometer.
Moralen røg helt i bund hos den offentlige virksomhed, og den øverste ledelse besluttede at næste år skulle man vinde.

Der blev nu nedsat en projektgruppe til at undersøge problemet. Gruppen fandt efter mange undersøgelser ud af at de private, helt uhørt, havde otte mand til at ro og en til at styre, mens det offentlige havde en mand til at ro og otte til at styre.

I denne tilspidsede krisesituation viste ledelsen betydelig handlekraft. De fik straks fat i et konsulentfirma, som skulle undersøge det offentliges struktur, og eksperterne kom efter mange måneders arbejde til den konklusion, at der var for mange til at styre og for få til at ro.

På baggrund af konsulentrapporten blev der straks foretaget ændringer i holdopstillingen.
Man havde nu fire styrmænd, tre overstyrmænd, en styreleder og en roer.
Af motivationshensyn indførte man desuden et pointsystem for roeren: “Vi vil udvide hans ansvarsområde og give ham større indflydelse”.

Året efter vandt de private med to kilometers forspring.

Den offentlige virksomhed fyrede straks roeren på grund af det dårlige resultat, men udbetalte dog en bonus til ledelsen i erkendelse af det store arbejde der blev udført. Der blev udfærdiget en ny analyse fra konsulentfirmaet, som konkluderede at man havde valgt den rigtige taktik, og at motivationen også var i orden. Dermed måtte det være materialet der skulle rettes på.

Således er den offentlige virksomhed i dag er ved at udvikle en ny bådtype….

Det havde været sjovt, hvis ikke det havde været rigtigt. Nå, men en dag kæntrer båden…

4 thoughts on “Kaproning

 1. Skriv noget... Mor 7. jul 2011 23:26

  Synes jeg har set den før et sted….. 🙂

 2. Skriv noget... Rasmus 9. jul 2011 10:29

  Hvor er det grotesk. Nu forstår jeg bedre, at alene Københavns Kommune hvert år formøbler i omegnen af en halv milliard kroner på eksterne konsulenter…

 3. Skriv noget... Hauthorn 13. jul 2011 9:53

  Netop ovenstående case er grunden til at jeg går ind for øget privatisering.

  Man kan se det samme problem med flere fagforeninger i dag. Jeg kender en som arbejder på B&O, og fortalte mig følgende historie:

  En dag skulle to tv-kanaler ud og lave et indslag.

  Den første bil på stedet ankom to mand, der i fælleskab opstillede al nødvendig udstyr i fælleskab.

  Den anden tv-kanal ankom i 2 store varevogne, med 8 mand, der hver især havde en helt specifik opgave eller ting de skulle håndtere. Var en mand færdig med hans opgave før de andre, ventede han pænt til de andre blev færdige – men han rørte ikke deres udstyr.

  Senere, da første indlæg var i kassen, skulle kamera-opstillingerne flyttet. Det første hold på to mand flyttede hurtigt deres ting.
  Det andet hold flyttede langt det meste, men da to mænd (der var ansvarlig for kabelføring) var ude og ryge, kunne de ikke flytte deres opstilling – De andre måtte ikke gøre det pga. deres fagforening!

  Jeg vil lade det være op til jer at gætte hvilke to kanaler vi har med at gøre, jeg kan afsløre at den ene er en public service kanal 🙂

 4. Skriv noget... Sebastian 17. jul 2011 13:33

  Hehe, jeg er næsten også sikker på at have set den et sted før :p

Leave a Reply